Hakkımızda

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Tanıtım

Kişilerarası Şiddet ve Travma Araştırmaları Merkezi (KİŞİTAM) çocuk, kadın, yaşlı ve diğer kırılgan gruplara mensup bireylere yönelen her türlü şiddet ve şiddetin yarattığı travma konularında kuramsal kavramların incelenmesi, müdahale yöntemleri konusunda araştırmalar yapılması, travmanın sağaltılmasında etkin yöntemlerin geliştirilmesi, elde edilen bulguların öğrencilerin ve uzmanların eğitiminde kullanılması ve uluslararası düzeyde işbirliğine dayalı çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir.