Ana Sayfa

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Araştırma

Türkiye Şiddet Haritası

Adalet Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumunun ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının yıllık bazda yayımladığı raporlar, göstergeler ve istatistiklerden yola çıkarak ülkemizde meydana gelen şiddet olaylarının türleri, saldırganların ve mağdurların özellikleri, il ve bölge bazında en sık meydana gelen şiddet vakaları, çocukların saldırgan veya mağdur olarak yer aldıkları vakalar, aile içi şiddet gibi konularda yıllık rapor yayımlanacaktır. Raporun sonucundan hareketle şiddetin azaltılması için politika önerileri yapılandırılacak ve ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılacaktır.

Uluslararası İkili İşbirlikleri

Yurtdışında şiddet ve travma konularında bir üniversite çatısı altında faaliyet gösteren araştırma merkezleri ile Avrupa Birliği veya Birleşmiş Milletler'in ilgili konularda çalışma yürüten merkezleri ile ikili antlaşmalar çerçevesinde ortak projeler üretilecektir.

Ulusal İkili İşbirlikleri

Yurtiçinde şiddet ve travma konularında bir üniversite çatısı altında faaliyet gösteren araştırma merkezleri ile belediyeler, kamu otoriteleri, barolar ve sivil toplum kuruluşları ile şiddetin önlenmesi ve şiddet mağduru kişilere yönelik geliştirilecek programlar için ikili antlaşmalar çerçevesinde ortak projeler üretilecektir.

WEBINAR

Her ay düzenli olarak şiddet ve travma konularında alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirilecek online seminerler yapılacaktır.